فصل ‎38‎- نکات پایانی

‎38.4‎- ابزارهای به کار رفته در تهیه این کتاب

‎38.4.1‎- سخت‌افزار

یک ‎IBM Thinkpad‎ مدل ‎760XL laptop (P166, 104 meg RAM)‎ در حال اجرای ‎Red Hat 7.1/7.3‎. به طور قطع، کند است و دارای یک صفحه کلید غیرعادی است، اما به طور چشمگیری نسبت به یک مداد ‎No. 2‎ و یک ‎Big Chief tablet‎ برتری دارد.

به روز رسانی: ارتقا یافته به یک ‎770Z Thinkpad (P2-366, 192 meg RAM)‎ اجرا کننده ‎FC3‎. کسی مایل است یک لپ‌تاپ مدل جدیدتر به یک نویسنده قحطی‌ زده هدیه بدهد‎<g>‎؟

به روزرسانی: ارتقا یافته به ‎T61 Thinkpad‎ در حال اجرای ‎Mandriva 2011‎. دیگر قحطی زده نیست‎<g>‎، اما برای پذیرفتن هدیه‌ها (donation) خیلی سرفراز نیست.

‎38.4.2‎- نرم‌افزار و Printware

  1. ویرایشگر متن قدرتمند vim نوشته ‎Bram Moolenaar‎.

  2. OpenJade، یک موتور ترجمه DSSSL برای تبدیل اسناد SGML به سایر قالب‌ها.

  3. stylesheetهای DSSSL ساخته ‎Norman Walsh‎.

  4. ‎DocBook, The Definitive Guide‎، به وسیله ‎Norman Walsh‎ و ‎Leonard Muellner‎ ‏(‎O'Reilly, ISBN 1-56592-580-7‎). برای هر کسی که اقدام به نوشتن یک سند در قالب ‎Docbook SGML‎ می‌نماید، هنوز این کتاب یک مرجع استاندارد است.