فصل ‎14‎- زنگ تفریح

این فاصله زمانی غیرعادی می‌تواند به خواننده شانس استراحت کردن و شاید هم کمی خندیدن بدهد.کاربر گرامی لینوکس، با سلام! شما در حال خواندن چیزی هستید که برای شما شانس و خوشبختی خواهد آورد. فقط یک رونوشت از این سند را به 10 تن از دوستانتان ‎e-mail‎ کنید. قبل از تهیه رونوشت‌ها، یک اسکریپت 100 سطری Bash را به اولین نفر لیست انتهای این نامه ارسال کنید. سپس نام آنها را حذف کرده و نام خود را به انتهای این لیست اضافه کنید.

زنجیره را قطع نکنید! رونوشت‌ها را ظرف 48 ساعت ارسال کنید.
‎Wilfred P.‎ از بروکلین ارسال رونوشت‌هایش را قطع کرد و صبح روز بعد که از خواب برخاست، دریافت شرح شغلش به «برنامه‌نویس COBOL» تغییر کرده است. ‎Howard L.‎ از ‎Newport News‎ ده رونوشت خود را ارسال کرد و ظرف یک ماه سخت‌افزار کافی داشت تا بتواند یک گروه 100 گره ‎Beowulf بسازد که به بازی Tuxracer تخصیص بیابد. ‎Amelia V.‎ از شیکاگو این نامه را استهزا نموده و زنجیره را پاره کرد. کمی پس از آن، ترمینالش آتش گرفت و اکنون روزهایش را صرف نوشتن مستندات برای ‎MS Windows‎ می‌کند.

زنجیره را قطع نکنید! امروز 10 رونوشت خود را ارسال کنید!

با اجازه ‎'NIX "fortune cookies"‎، با مقداری تغییرات و عذرخواهی بسیار