فصل 2. شروع با یک Sha-Bang

2.2- تمرین‌های مقدماتی

  1. بیشتر اوقات مدیران سیستم اسکریپت‌هایی برای خودکار نمودن وظایف رایج می‌نویسند. چند موردی که این قبیل اسکریپت‌ها می‌توانند مفید باشند ارایه کنید.

  2. اسکریپتی بنویسید که پس از فراخوانی، تاریخ و زمان را نشان بدهد، تمام کاربران متصل شده به سیستم را لیست کند، و uptime سیستم را ارایه نماید. سپس در یک فایل ثبت وقایع این اطلاعات را ذخیره کند.