فصل ‎9‎- یک نگاه دیگر به متغیرها

کاربرد صحیح، متغیرها می‌تواند قدرت و انعطاف‌پذیری را به اسکریپت‌های پوسته اضافه نماید. این امر نیازمند یادگیری ریزه‌کاری‌ها و نکات جزیی آنها است.