فصل ‎11‎. حلقه‌ها و انشعاب‌ها

 

What needs this iteration, woman?

--شکسپیر، اتللو

عملیات بر روی قطعات کد، کلید اسکریپت‌های پوسته ساخت‌یافته و مرتب است. ساختارهای ایجاد حلقه و انشعاب، ابزارهایی برای انجام این امر فراهم می‌سازند.