فصل ‎18: عبارت‌های منظم

 

. . . فعالیت فکری مرتبط با توسعه نرم‌افزار تا درجه زیادی یکی از راه‌های به دست آوردن بصیرت است.

--Stowe Boyd

فهرست مطالب
‎18.1‎- مقدمه‌ای کوتاه بر عبارت‌های منظم
‎18.2‎-‏ Globbing

برای به کار گرفتن کامل قدرت اسکریپت‌نویسی پوسته، لازم است شما در عبارت‌های منظم ماهر بشوید. برخی فرمان‌ها و برنامه‌های کاربردی مورد استفاده رایج در اسکریپت‌ها، از قبیل grep‏، expr‏، sed و awk، عبارت‌های منظم (REs) را تفسیر کرده و به کار می‌برند. Bash از نگارش ‎3، دارای عملگر انطباق عبارت منظم خودش یعنی عملگر ‎=~‎ گردیده است.