فصل 16- فرمان‌ها، برنامه‌ها و فیلترهای خارجی

فرمان‌های استاندارد یونیکس اسکریپت‌های پوسته را همه فن‌حریف‌تر ‌می‌سازند. قدرت اسکریپت‌ها از بهم پیوستن فرمان‌های سیستم و دستورالعمل‌های پوسته با ساختارهای ساده برنامه‌نویسی حاصل می‌گردد.