فصل 36- گوناگون

‎36.10‎- اسکریپت‌نویسی پوسته تحت ویندوز

حتی کاربران اجرا کننده آن سیستم عامل دیگر نیز می‌توانند اسکریپت‌های پوسته یونیکس مانند اجرا کنند، و بنابراین از بسیاری درس‌های این کتاب بهره‌مند گردند. بسته Cygwin از Cygnus و ‎MKS utilities‎ از ‎Mortice Kern Associates امکانات اسکریپت‌نویسی پوسته را به ویندوز اضافه می‌کنند.

یک مورد دیگر، UWIN نوشته شده توسط ‎David Korn‎ از ‎AT&T‎ از ‎Korn Shell‎ معروف است.

در سال ‎2006‎، مایکروسافت ‎Windows Powershell‎® را منتشر کرد که شامل امکانات محدود اسکریپت نویسی خط فرمان Bash-مانند است.