پیوست ‎I‎- دایرکتوری‌های مهم سیستم

مدیران سیستم و هر شخص دیگری که اسکریپت‌های مدیریتی می‌نویسد باید با دایرکتوری‌های سیستم اشاره شده در ادامه، کاملا آشنا باشند.

 • ‎/bin‎

  باینری‌ها (قابل اجرا ها). برنامه‌های اصلی سیستم و utilityها (از قبیل bash).

 • ‎/usr/bin‎‎[1]‎

  سایر باینری‌های سیستم.

 • ‎/usr/local/bin‎

  باینری‌های گوناگون محلی برای ماشین خاص.

 • ‎/sbin‎

  باینری‌های سیستمی. برنامه‌ها و utilityهای مدیریتی سیستم (از قبیل fsck).

 • ‎/usr/sbin‎

  سایر برنامه‌ها و utilityهای مدیریتی.

 • ‎/etc‎

  ‎Et cetera‎ (و غیره). اسکریپت‌های پیکربندی سراسر سیستم.

  از موارد مخصوصا جالب در آن، فایل‌های ‎/etc/fstab‎ (جدول سیستم فایل)، ‎/etc/mtab‎ (جدول سیستم فایل سوار شده)، و ‎/etc/inittab‎ می‌باشند.

 • ‎/etc/rc.d‎

  اسکریپت‌های boot، روی ‎Red Hat‎ و توزیع‌های لینوکس گرفته شده از آن.

 • ‎/usr/share/doc‎

  مستندات جهت بسته‌های نصب شده.

 • ‎/usr/man‎

  صفحه‌های man سراسری سیستم.

 • ‎/dev‎

  دایرکتوری دستگاه‌ها. مدخل‌هایی (اما نقاط اتصال خیر) برای دستگاه‌های فیزیکی و مجازی. فصل ‎29‎ را ملاحظه نمایید.

 • ‎/proc‎

  دایرکتوری پردازش‌ها. شامل اطلاعات و آماری در باره پردازش‌های در حال اجرا و پارامترهای کرنل است. فصل ‎29‎ را ببینید.

 • ‎/sys‎

  دایرکتوری دستگاه سراسری سیستم. محتوی اطلاعات و آمار در باره دستگاه‌ها و نام دستگاه‌ها می‌باشد. این اخیراً با کرنل‌های ‎2.6.X‎ به لینوکس اضافه گردیده است.

 • ‎/mnt‎

  Mount. دایرکتوری برای mount کردن پارتیشن‌های دیسک سخت، از قبیل ‎/mnt/dos‎، و دستگاه‌های فیزیکی. در توزیع‌های جدیدتر لینوکس، دایرکتوری ‎/media‎ به عنوان نقطه اتصال پسندیده‌تر برای دستگاه‌های ‎I/O‎ جای آن را گرفته است.

 • ‎/media‎

  در توزیع‌های جدیدتر لینوکس، نقطه اتصال ترجیح یافته برای دستگاه‌های ‎I/O‎، از قبیل درایوهای ‎CD/DVD‎ یا درایوهای ‎USB flash‎ می‌باشد.

 • ‎/var‎

  فایل‌های متغیر (قابل تعویض) سیستم. این یک دایرکتوری مخزن «ذخیره‌سازی موقت» است برای داده‌هایی که در حین آنکه یک ماشین ‎Linux/UNIX‎ در حال اجرا است، تولید می‌شوند.

 • ‎/var/log‎

  فایل‌های ثبت رخداد سراسر سیستم.

 • ‎/var/spool/mail‎

  User mail spool

 • ‎/lib‎

  فایل‌های کتابخانه سراسری سیستم.

 • ‎/usr/lib‎

  سایر فایل‌های کتابخانه‌ای سیستم.

 • ‎/tmp‎

  فایل‌های موقتی سیستم.

 • ‎/boot‎

  دایرکتوری boot سیستم. کرنل، moduleهای پیوندی، ‎system map‎، و مدیر boot ساکن اینجا هستند.

  WARNINGتغییر دادن فایل‌های این دایرکتوری ممکن است منجر به یک سیستم غیر قابل بوت گردد.

یادداشت‌ها

[1]

برخی سیستم‌های یونیکس اولیه یک دیسک سریع کم ظرفیت ثابت شده (در بر دارنده /، پارتیشن ریشه) داشتند و یک درایو دوم که بزرگتر، اما آهسته‌تر بود (شامل ‎/usr‎ و سایر پارتیشن‌ها). به این دلیل برنامه‌ها و utilityهایی که دارای بیشترین موارد استفاده بودند روی درایو کوچک اما سریع، در ‎/bin‎ قرار می‌گرفتند، و سایرین روی درایو کندتر، در ‎/usr/bin‎.

این به همچنین معیاری برای تفکیک میان ‎/sbin‎ و ‎/usr/sbin‎، ‏‎/lib‎ و ‎/usr/lib‎، و غیره محسوب می‌گردید.