<thegrendel.abs@gmail.com>
10
‎10 Mar 2014‎

تاریخچه بازنگری
بازبینی 6.5‎05 Apr 2012‎بازنگری توسط: mc
انتشار «TUNGSTENBERRY»
بازبینی 6.6‎27 Nov 2012‎بازنگری توسط: mc
انتشار «YTTERBIUMBERRY»
بازبینی 10‎10 Mar 2014‎بازنگری توسط: mc
انتشار «PUBLICDOMAIN»

این راهنما، عدم وجود دانش اسکریپت نویسی یا برنامه نویسی را فرض می‌نماید، لیکن به سرعت به سمت سطح متوسطه وپیشرفته آموزش حرکت می‌کند، و . . . در عین حال به قسمت‌های ارزشمندی از دانش و معرفت یونیکس® نیز نفوذ می‌کند.. به عنوان یک درسنامه، یک راهنما برای خودآموزی، و به عنوان یک مرجع و منبع آگاهی از تکنیک‌های اسکریپت‌نویسی خدمت می‌کند. تمرین‌ها و مثالهای توأم با توضیحات فراوان، به استناد این حکم که تنها راه آموختن واقعی اسکریپت نویسی، نوشتن اسکریپت است، خواننده فعال را به مشارکت دعوت می‌نمایند.

این کتاب برای استفاده در کلاس درس جهت معرفی مفاهیم عمومی برنامه‌نویسی مناسب است.

بدین وسیله این سند به مالکیت همگانی واگذار می‌گردد. بدون حق تالیف!