پیوست ‎C- پیش درآمدی بر Sed و Awk

فهرست مطالب
‎C.1‎- ‏Sed
‎C.2‎- ‏Awk

این یک معرفی بسیار کوتاه برای برنامه‌های سودمند پردازش متن sed و awk است. ما در اینجا فقط چند فرمان اساسی را بررسی خواهیم نمود، اما برای فهمیدن ساختارهای ساده sed و awk در داخل اسکریپت‌های پوسته کفایت خواهد کرد.

sed: یک ویرایشگر غیر محاوره‌ای فایل متنی

awk: یک زبان پردازش الگوی مبتنی بر فیلد با یک گرامر سبک C

با تمام تفاوت‌هایشان، هر دو برنامه در یک گرامر فراخوانی‌ مشابه، استفاده از عبارت‌های منظم ، خواندن ورودی به طور پیش‌فرض از stdin، و بیرون دادن خروجی در stdout شریک هستند. اینها ابزارهای خوش‌ رفتار یونیکس هستند، و با هم خوب کار می‌کنند. خروجی یکی می‌تواند به دیگری لوله‌کشی گردد، و امکانات ترکیب شده آنها، مقداری از قدرت Perl را به اسکریپت‌های پوسته می‌دهد.


یک تفاوت مهم میان این برنامه‌ها آن است که اسکریپت‌های پوسته به آسانی می‌توانند شناسه‌ها را به sed عبور بدهند، در حالیکه انجام این کار برای awk (مثال ‎36-5‎ و مثال ‎28-2‎ را ببینید) بیشتر مایه زحمت است.