پیوست ‎H‎- فایل‌های مهم

فایل‌های راه‌اندازی

این فایل‌ها شامل مستعارها و متغیرهای محیطی هستند که برای Bash در حال اجرا به عنوان یک پوسته کاربر و تمام اسکریپت‌های Bash که پس از مقداردهی اولیه سیستم فراخوانی می‌شوند قابل دستیابی هستند.

‎/etc/profile‎

پیش‌فرض‌های جامع سیستم، اساساً محیط را تنظیم می‌کند (در تمام پوسته‌های خانواده Bourne، نه فقط در Bash ‏‎[1]‎)

‎/etc/bashrc‎

توابع سراسری سیستم و مستعارها برای Bash

‎$HOME/.bash_profile‎

تنظیمات پیش‌فرض محیطی Bash مختص کاربر، قرار گرفته در دایرکتوری خانگی هر کاربر (همتای محلی ‎/etc/profile‎)

‎$HOME/.bashrc‎

فایل آغازین Bash مختص کاربر، قرار داده شده در دایرکتوری خانگی هر کاربر (همتای محلی فایل ‎/etc/bashrc‎). فقط پوسته‌های محاوره‌ای و اسکریپت‌های پوسته این فایل را می‌خوانند. پیوست M را برای یک فایل نمونه ‎.bashrc‎ مشاهده کنید.

فایل logout

‎$HOME/.bash_logout‎

فایل دستور کار مختص کاربر، قرار گرفته در دایرکتوری خانگی هر کاربر. به مجرد خروج از یک پوسته لاگین ‎(Bash)‎، فرمان‌های داخل این فایل اجرا می‌گردند.

فایل‌های داده

‎/etc/passwd‎

لیستی از تمام حساب‌های کاربری روی سیستم، هویت‌آنها، دایرکتوری خانگی‌شان، گروهی که به آن تعلق دارند، و پوسته پیش‌فرض آنها. توجه نمایید که کلمه عبور کاربران در این فایل ذخیره نمی‌شود، ‎[2]‎ بلکه در فایل ‎/etc/shadow‎ به شکل رمزی شده ذخیره می‌گردد.

فایل‌های پیکربندی سیستم

‎/etc/sysconfig/hwconf‎

لیست و شرح دستگاه‌های متصل شده به سیستم. این اطلاعات به شکل متن هستند و می‌توانند استخراج و تجزیه بشوند.

bash$ grep -A 5 AUDIO /etc/sysconfig/hwconf	
 class: AUDIO
 bus: PCI
 detached: 0
 driver: snd-intel8x0
 desc: "Intel Corporation 82801CA/CAM AC'97 Audio Controller"
 vendorId: 8086 

این فایل موجود در یک ‎Red Hat‎ و ‎Fedora Core‎ نصب شده است، اما ممکن است در سایر توزیع‌ها غایب باشد.

یادداشت‌ها

[1]

این در مورد csh، ‎tcsh، و سایر پوسته‌های ناوابسته یا نزول کرده از پوسته Bourne کلاسیک ‎(sh)‎ صدق نمی‌کند.

[2]

در نگارش‌های قدیمی‌تر UNIX، کلمه‌عبورها در ‎/etc/passwd‎ ذخیره می‌شدند، که علت این نام فایل را روشن می‌کند.